تبلیغات ویدیویی

تبلیغات ویدیویی یکی از بهترین نوع تبلیغات جهت معرفی محصول و برند شماست.

شبکه های اجتماعی

تبلیغات ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی

مشاهده پکیج ها

پیش از ویدیو

نمایش تیزر تبلیغاتی شما پیش از ویدیو به مدت حداقل 5 ثانیه اجباری

مشاهده پکیج ها

جایزه ای اپلیکیشن

نمایش تبلیغات ویدیویی به کاربران اپلیکیشن ها و بازی های موبایل

مشاهده پکیج ها

اشتراک ویدیو

نمایش ویدیو و افزایش بازدید در سایت های اشتراک ویدیو

مشاهده پکیج ها

بنر ویدیویی

نمایش بنر ویدیویی در سایت های پربازدید

مشاهده پکیج ها

گوگل ادموب

نمایش تبلیغات ویدیویی در اپلیکیشن های ایرانی و خارجی

مشاهده پکیج ها